Personlig Integritet


Allmänt

Hana Trading AB ägare av ”Swedpatch” vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.
Denna integritetspolicy gäller för både konsumenter och företagskunder som använder Swedpatch hemsidor i syfte att köpa Swedpatch produkter.
Du som kund ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss, vi har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning, förändring och radering.

När samlar vi personuppgifter?

Swedpatch samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder Swedpatch hemsida, skapar ett konto (åt dig själv eller företaget), gör en beställning, kontaktar kundservice, eller reklamerar en vara. Swedpatch använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder.


Vilka personuppgifter samlar vi in?

- Privatpersoner
När du köper en vara, ansöker om kredit eller en försäkring, eller skapar ett konto kan Swedpatch komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, dina kontaktuppgifter, ditt kort- eller kontonummer och din IP-adress.

- Företag
Vid beställning från företagskunder samlar vi in personuppgifter om den person som skapar ett företagskonto eller lägger beställningar. Swedpatch samlar endast in kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter. Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in.


Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Swedpatch kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Dustins räkning, exempelvis samarbetspartners som Klarna vid kreditprövning. 
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Swedpatch rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Klarna Checkout

Vi använder oss av Klarna Checkout som vår checkoutlösning, vilket gör det enkelt när du handlar. När du väljer att gå till chekouten så kommer din epost adress, för och efternamn, födelsedatum, adress samt telefonnummer kan komma att automatiskt överföras till Klarna AB vilket möjliggör användandet av Klarnas checkout. Dessa villkor gäller för användandet av Klarna Checkout hittar du här: Checkout Terms of use

Vår chekout tillhandahålls av Klarna (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige och använder cookies för att erbjudea den bästa möjliga, skräddarsydda online upplevelsen när du använder Klarna´s checkout. Det vad exakt cookies används till kan du läsa om här: Checkout Cookie Info

Länkar till externa webbplatser

Swedpatch hemsida kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Swedpatch. Swedpatch ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.


Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt enligt personuppgiftslagen att en gång per år erhålla kostnadsfritt, genom en skriftlig undertecknad ansökan, information om vilka personuppgifter som Swedpatch behandlar om dig och i vilket syfte. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss om du undrar något.


Vår adress

Hana Trading AB (orgnr. 559051-0789)
Bistigen 22
144 40 Rönninge

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev
back to top